Vilkår og betingelser

Oppsummering 

Vi vil alltid gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov og oppfylle dine mål, men noen ganger er det best å få noen få ting skrevet ned slik at vi begge vet hva som er hva, hvem som skal gjøre hva og hva som skjer hvis ting går galt.

I denne kontrakten vil du ikke finne kompliserte juridiske vilkår eller lange passasjer med uleselig tekst. Vi har ikke noe ønske om å lure deg til å signere noe du senere kan angre på. Vi vil ha det som er best for sikkerheten til begge parter, nå og i fremtiden.

I kort

Dere, ansetter oss, Kolbrun Retorikk lokalisert i Bergen, for å levere en tjeneste. Selvfølgelig er det litt mer komplisert, men det får vi til.

Hva er begge parter enige om? 

Som vår kunde har du rett og muligheten til å inngå avtaler på vegne av ditt selskap.

Du samtykker i å gi oss alt vi trenger for å fullføre prosjektet - inkludert tekst, bilder og annen informasjon - som og når vi trenger det og i det formatet vi ber om. Du samtykker i å gjennomgå vårt arbeid, gi tilbakemelding og også gi godkjenning på riktig måte. Frister fungerer på to måter, og du vil også være bundet av datoer vi har satt sammen. Du samtykker også til å holde deg til betalingsplanen som er angitt ved slutten av denne kontrakten.

Vi har erfaring og evne til å utføre tjenestene du trenger fra oss, og vi vil utføre dem på en profesjonell og betimelig måte. Underveis vil vi forsøke å oppfylle alle de frister som er satt, men vi kan ikke være ansvarlig for en misset lanseringsdato, eller en frist, om du har vært forsinket med å levere materiell eller ikke har godkjent vårt arbeid fortløpende. På toppen av dette vil vi også opprettholde konfidensialiteten i all informasjon du gir oss.

Til sakens kjerne

1.1 Design

Alt design og aktuelt arbeid i forbindelse med en skal godkjennes av deg før det tas i bruk. Som hovedregel tillates det 2 revisjoner på første designutkast. Endringer på design etter godkjennelse vil medføre merkostnad etter standard timepris. Større endringer underveis i utformingen av design, som for eksempel skyldes endringer i kundens behov, vil også medføre tilleggskostnader etter standard timesats.

Hvis vi designer applikasjonen din, vil vi skape design for utseendet, layout og funksjonalitet på nettstedet ditt. En standard kontrakt inneholder et hoveddesign pluss muligheten for deg å gjøre opptil to omganger med revisjoner. Hvis du ikke er fornøyd med design på dette stadiet, vil du betale oss i sin helhet for alt arbeidet vi har produsert opp til dette tidspunktet, og du kan enten si opp denne kontrakten eller fortsette å gi oss oppdrag til å foreta ytterligere designrevisjoner på våre standard designpriser.

1.2 HTML og CSS Layout Templates

Hvis prosjektet inkluderer HTML-merking og CSS-maler, utvikler vi disse ved å bruke gyldig HTML- og CSS-kode .
Landskapet av nettlesere og enheter endres regelmessig, og vår tilnærming er å se fremover, ikke tilbake. Med det i bakhodet vil vi teste all vår HTML og CSS i nåværende versjoner av alle store nettlesere for desktop for å sikre at vi får mest mulig ut av dem. Brukere av eldre eller mindre avanserte nettlesere eller enheter vil oppleve et design som er passende for funksjonene til programvaren deres.

MERKNAD: Vi hensyntar ikke brukere av Microsoft Internet Explorer 6, og kan ikke forutsi atferden til den nettleseren.

Vi vil også teste at malene fungerer bra på Apples iPad.
Vi vil ikke teste gamle eller forlatte nettlesere, for eksempel Microsoft Internet Explorer 6 eller 5.5 for Windows eller Mac, tidligere versjoner av Apples Safari, Mozilla Firefox eller Opera, med mindre annet er spesifisert. Hvis du trenger at vi vurderer disse eldre nettleserne, vil vi belaste deg med vår standard timerate for nødvendig tilleggsdesignarbeid, utvikling og testing.

1.3 Tekstinnhold

Vi er et retorikkbyrå, men vi er ikke ansvarlige for å skrive noen tekstkopi med mindre vi spesifiserte det i det opprinnelige anslaget. Vi hjelper deg gjerne, og i tillegg til anslaget, vil vi belaste deg etter vår standard timerate. Vi utformer tekstinnhold for alle deler av prosjektet på basis av overlevert innhold fra kunden og i forhold til hva som er hensiktsmessig for det enkelte element av leveransen. Tekst skal godkjennes av kunden og det tillates normalt 2 revisjoner av tekst.

1.4 Oversettelser

Alle eventuelle oversettelser skal gjøres av kunden. Om det er ønskelig at Kolbrun Retorikk skal tilby oversettelse utover det som er nevnt i avtalen, vil dette måtte avtales skriftlig på forhånd.

1.5 Bilder, video og illustrasjoner

Du vil tilby oss aktuelt visuelt innhold i digitalt format. Om du ønsker flere slike type bilder, videoer eller illustrasjoner, og utover det vårt tilbud sier er inkludert, vil det tilkomme ekstrakostnader i forbindelse med søk etter og kjøp av disse.

1.6 Endringer og revisjoner

Vi vet av erfaring at fastpriskontrakter ofte ikke er gunstige for deg, da de ofte begrenser deg til din første idé om hvordan noe skal se ut, eller hvordan det kan fungere. Vi ønsker ikke å begrense verken alternativene dine eller mulighetene dine til å ombestemme deg.

Anslags-/tilbudsprisene i begynnelsen av våre tilbud er basert på mengden arbeid vi estimerer at vi trenger for å oppnå alt du har fortalt oss at du vil oppnå.
Hvis du ønsker å ombestemme deg, øke omfang eller legge til tjenester, vil det ikke være noe problem. Du blir imidlertid belastet deretter, og disse merkostnadene må avtales før ekstraarbeidet starter. Dette tilleggsarbeidet vil påvirke tidsfrister, og de blir flyttet deretter. Vi vil varsle på forhånd om alt dette, hvis og når det skjer, for å sikre at vi alle er på samme ‘side’ før vi fortsetter. Vi kan også be deg om å sende forespørsler skriftlig slik at vi kan holde orden på endringene. Hvis arten eller funksjonene til prosjektet endres betydelig gjennom hele prosessen, forbeholder vi oss retten til å anse det nåværende prosjektet som avlyst.
På dette tidspunktet vil du betale oss i sin helhet for alt arbeidet vi har gjort, og du kan pålegge oss å fullføre det nye prosjektet basert på de nye kravene. Dette vil kunne kreve et nytt tilbud og kontrakt.

1.7 Juss

Vi kan ikke garantere for tekniske utfordringer eller forsinket leveranse hos tredjepartsleverandører, som for eksempel trykkeri.  Vi kan derfor ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for skader, inkludert tapt fortjeneste, tapte besparelser eller andre tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader. Vi vil dog bestrebe å rette opp i konsekvensene av disse etter mest effektive og hensiktsmessige måte. Større merarbeid rundt slike tilfeller kan medføre merkostnad for kunden, men kun etter skriftlig forhåndsavtale.

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen skal være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som utskilt fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av eventuelle gjenværende bestemmelser. Puh!

1.8 Copyright

Du garanterer for oss at elementer av tekst, grafikk, bilder, design, varemerker eller annet åndsverk som du gir oss for bruk på nettstedet, enten er eid av deg selv, eller at du har tillatelse til å bruke dem.

Når vi mottar den endelige betalingen for utført arbeid, blir copyright for produsert materiale automatisk tildelt som følger:

Du eier grafikken og andre visuelle elementer som vi lager for deg for dette prosjektet.

Vi vil gi deg en kopi av alle eventuelle filer, og du bør lagre dem virkelig trygt, da vi ikke er pålagt å oppbevare dem eller gi noen opprinnelige kildefiler vi brukte til å lage dem.

Tredjeparts filer, som for eksempel stock-bilder, kan kun brukes i henhold til lisens hos tredjepartsleverandør. Om du ønsker å bruke disse i annen sammenheng, må dette avklares med Kolbrun Retorikk.

Du eier også tekstinnhold, fotografier og andre data du har gitt med mindre noen andre eier dem.  Vi elsker å vise frem arbeidet vårt og dele det vi har lært med andre mennesker, så vi forbeholder oss retten til å vise og koble til det gjennomførte prosjektet ditt som en del av vår portefølje og å skrive om prosjektet på nettsteder, i magasinartikler og lignende.

1.9 Personvern, taushetsplikt og databehandleravtale

Vi forholder oss til GDPR og taushetsplikti vårt eget arbeid, og vil selvfølgelig gjøre det samme ovenfor deg som kunde samt de personopplysningen vi skulle få tilgang til av dere gjennom oppdraget vi skal løse.

Ved ønske/behov, og etter avtaleinngåelse, vil Kolbrun Retorikk oversende en databehandleravtale for digital signering. I denne sammenheng er ditt selskap behandlingsansvarlig mens Kolbrun Retorikk er databehandler.

Om Kolbrun Retorikk bruker underleverandører, f.eks. et trykkeri, og disse må få tilgang til personopplysninger, vil vi først innhente godkjenning til dette fra deg samt inngå en databehandleravtale med denne underleverandøren. Denne databehandleravtalen vil ha minst like strenge vilkår som avtalen mellom oss og deg som kunde.

1.10 Hosting, overvåkning og vedlikehold

WordPress, plugins og eventuelle temaer kommer jevnlig i nye versjoner. Det er viktig for ytelsen, funskjonalitet og sikkerheten til ditt nettsted at disse oppdateres jevnlig. Vi tar først backup og så en visuell sjekk på at siden fungerer for hver oppdatering.

I tillegg overvåker vi siden for SEO, hastighet og sikkerhet samt sørger for jevnlige backups. Du får en månedlig rapport på staus og aktivitet på din side.

Vår plan håndterer alle sider av din nettside og vi er tilgjengelig, innen rimelig tid, for å bistå til å håndtere tekniske utfordringer som en del av avtalen. Feil på nettsiden, som skyldes brukerfeil fra din side, eller som slyldes eksterne forhold vi ikke kan ta ansvar for, kan medføre ekstrakostnader basert på timebruk. I slike tilfeller vil vi avtale aktuelt arbeid med deg som kunde.

1.11 Oppsigelse av Hosting, overvåkning og vedlikehold

Oppsigelse må skje skriftlig (epost) minst 30 dager før fornyelse av ny betalingsperiode. Betalte peroder refunderes i utgangspunktet ikke, såfremt oppsigelsen ikke skyldes brudd i vilkårene fra vår side.

Etter oppsigelsesperiodens utløp vil nettsiden avpubliseres og ikke lengre vises offentlig. Vi holder likevel siden tilgjengelig i minimum 3 måneder, slik at du kan flytte den dit du måtte ønske. Om du trenger hjelp av oss til dette vil det medføre en kostnad basert på timer brukt.

Lisenser, slik som visuell nettsidebygger (Divi) og premium plugins vil avsluttes, og man vil bli nedgradert til gratisløsningen av de forskjellige plugins. Disse har fortsatt god verdi, men en del funksjonalitet vil kunne forsvinne. Du vil fortsatt kunne bruke Divi, men du får ikke videre oppdateringer om du ikke velger å kjøpe lisens selv.

1.12 Betalinger

Vi er sikre på at du forstår hvor viktig det er for en liten bedrift at du betaler fakturaene som vi sender deg i henhold til frister. I tillegg vil det etter avtale kunne påløpe løpende utgifter ved oppstart av arbeidet. Siden vi også er sikre på at du vil forbli venner 😉 , samtykker du til å forholde deg til følgende betalingsplan:

Betaling ser som hovedregel etter at et prosjekt er fullført og godkjent av deg som kunde. For større prosjekt, eller etter avtale, kan delbetaling underveis være aktuelt.

Trykkekostnader o.l. faktureres direkte av valgt leverandør.

Men hvor er alt det fryktelige med liten skrift?

Akkurat som en parkeringsbot kan du ikke overføre en kontrakt til noen andre uten vår tillatelse. En kontrakt forblir gyldig og trenger ikke fornyes. Hvis en del av en slik kontrakt av en eller annen grunn blir ugyldig eller ikke håndheves, forblir de resterende delene av den gyldig. Selv om språket er enkelt, er intensjonene alvorlige, og en kontrakt er et juridisk dokument under eksklusiv jurisdiksjon av domstolene i Bergen.